รายการจองห้องประชุม วันที่ ศุกร์ 24 พฤษภาคม 2562 .
สถานะ ห้องประชุม วันที่/เวลา หัวข้อประชุม รายละเอียด ผู้จอง การจัดการ
ห้องประชุมทับทิม ศุกร์ 24 พฤษภาคม 2562
13:30 น. - 16:30 น.
PCT
รายละเอียดการประชุม
PCT
จำนวน 10 คน
ทางธุรการดำเนินการให้
- จัดน้ำดื่ม (น้ำเปล่า)
  จำนวน 1 รอบเบรค

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
พรทิพย์ ศรีเงินพันธุ์

21 พ.ค. 62 13:57:28 น.
ห้องประชุมมรกต ศุกร์ 24 พฤษภาคม 2562
14:00 น. - 15:30 น.
คณะทำงาน palliative
รายละเอียดการประชุม
ปัญหาและวางแผนแนวทางแก้ไข
จำนวน 8 คน
ทางธุรการดำเนินการให้

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
นันท์ภัส สกุลเดช

23 พ.ค. 62 10:31:41 น.