รายการจองห้องประชุมประจำเดือน มกราคม 2513
สถานะ ห้องประชุม วันที่/เวลา หัวข้อประชุม รายละเอียด ผู้จอง การจัดการ
ห้องประชุมมรกต พุธ 28 สิงหาคม 2562
08:30 น. - 16:30 น.
อบรมic
รายละเอียดการประชุม
แม่บ้าน
จำนวน 25 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
วรัทยา ปิ่นทอง

5 ส.ค. 62 14:47:43 น.
ห้องประชุมมรกต อังคาร 27 สิงหาคม 2562
08:30 น. - 16:30 น.
อบรมic
รายละเอียดการประชุม
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ คนงาน เวรเปล
จำนวน 25 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
วรัทยา ปิ่นทอง

5 ส.ค. 62 14:42:29 น.
ห้องประชุมรัตนชาติ ศุกร์ 23 สิงหาคม 2562
09:00 น. - 14:00 น.
ประชุม อสม.ประจำเดือน
รายละเอียดการประชุม
-
จำนวน 100 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
อมรรัตน์ เมธีธรรมรส

30 ก.ค. 62 15:31:43 น.
ห้องประชุมรัตนชาติ พุธ 21 สิงหาคม 2562
08:30 น. - 12:00 น.
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
รายละเอียดการประชุม
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
จำนวน 40 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้
- จัดน้ำดื่ม (น้ำเปล่า)
  จำนวน 1 รอบเบรค

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
นายชูพงษ์ คงเกษม

7 ส.ค. 62 15:03:31 น.
ห้องประชุมทับทิม จันทร์ 19 สิงหาคม 2562
14:00 น. - 16:00 น.
งาน Audit
รายละเอียดการประชุม
-
จำนวน 12 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
พงษ์ศักดิ์

16 ส.ค. 62 09:19:15 น.
ห้องประชุมทับทิม พฤหัสบดี 15 สิงหาคม 2562
14:00 น. - 16:00 น.
ประชุมหัวหน้างานฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียดการประชุม
ประชุมหัวหน้างานฝ่ายการพยาบาล
จำนวน 10 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง
วิมลทิพย์ ตลับเงิน

15 ส.ค. 62 10:24:42 น.
ห้องประชุมรัตนชาติ พุธ 14 สิงหาคม 2562
14:30 น. - 14:30 น.
สมาชิกออมทรัพย์ รพ.พัฒนานิคม
รายละเอียดการประชุม
1.แจ้งผลประกอบการปีที่ผ่านมา
2.คัดเลือก คณะกรรมการ ชุดใหม่
3.กฏระเบียบเพิ่มเติม
4.วาระอื่นๆ
จำนวน 100 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
สมปอง ลีลา

7 ส.ค. 62 15:22:10 น.
ห้องประชุมทับทิม พุธ 14 สิงหาคม 2562
10:30 น. - 12:00 น.
นำเสนอข้อมูลสโมสรโรตารี่
รายละเอียดการประชุม
นำเสนอ
จำนวน 10 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้
- จัดเครื่องดื่มพร้อมอาหารว่าง
  จำนวน 1 รอบเบรค

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
วรัทยา ปิ่นทอง

13 ส.ค. 62 17:58:37 น.
ห้องประชุมทับทิม อังคาร 13 สิงหาคม 2562
13:30 น. - 16:00 น.
งานพยาบาลเวชฯ
รายละเอียดการประชุม
ปัญหาและข้อสนับสนุน
จำนวน 15 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้
- จัดน้ำดื่ม (น้ำเปล่า)
  จำนวน 1 รอบเบรค
สุรัตนา กระเวนเวช

8 ส.ค. 62 17:26:00 น.
ห้องประชุมมรกต ศุกร์ 9 สิงหาคม 2562
08:30 น. - 14:00 น.
อบรม อสม.ดีเด่น ระดับอำเภอ
รายละเอียดการประชุม
-
จำนวน 25 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
อมรรัตน์ เมธีธรรมรส

30 ก.ค. 62 16:29:01 น.
ห้องประชุมทับทิม ศุกร์ 9 สิงหาคม 2562
08:30 น. - 12:00 น.
ประชุมหมอตาโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
รายละเอียดการประชุม
ประชุมหมอตาโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
เลื่อนการประชุม โดย อัมพร วงษ์นิ่ม เมื่อ 9 ส.ค. 62 09:18:05 น.
จำนวน 8 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
จิตรา เฉลิมจันทน์

6 ส.ค. 62 11:03:42 น.
ห้องประชุมทับทิม พฤหัสบดี 8 สิงหาคม 2562
13:00 น. - 16:00 น.
audit
รายละเอียดการประชุม
audit chart
จำนวน 4 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
ณัฐยา จันรัตน์

5 ส.ค. 62 11:03:42 น.
ห้องประชุมทับทิม พุธ 7 สิงหาคม 2562
13:30 น. - 16:00 น.
PCT DM
รายละเอียดการประชุม
งานเบาหวานในรพ.
จำนวน 15 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้
- จัดสถานที่ประชุม แบบ D
- จัดเครื่องดื่มพร้อมอาหารว่าง
  จำนวน 1 รอบเบรค

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
สุรัตนา กระเวนเวช

2 ส.ค. 62 16:20:25 น.
ห้องประชุมทับทิม อังคาร 6 สิงหาคม 2562
11:00 น. - 15:00 น.
ผอ. พบ นศพ.
รายละเอียดการประชุม
ผอ. พบ นศพ.
จำนวน 12 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้
ประทุม คงกะพันธ์

5 ส.ค. 62 16:14:12 น.
ห้องประชุมทับทิม จันทร์ 5 สิงหาคม 2562
13:30 น. - 16:00 น.
ประชุมการจำทำแผนงานCUP+รพ.
รายละเอียดการประชุม
ชี้แจงผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด CUP +การทำแผนงานโครงการ
จำนวน 20 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
พงษ์ศักดิ์ บุญทัด

30 ก.ค. 62 13:46:52 น.
ห้องประชุมรัตนชาติ จันทร์ 5 สิงหาคม 2562
08:30 น. - 16:30 น.
ประชุมผู้ประกอบการร้านอาหาร
รายละเอียดการประชุม
ประชุมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย
จำนวน 50 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
ธมลวรรณ ศิริเขตต์

19 ก.ค. 62 10:54:52 น.
ห้องประชุมทับทิม ศุกร์ 2 สิงหาคม 2562
13:30 น. - 16:00 น.
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพัฒนานิคม
รายละเอียดการประชุม
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพัฒนานิคม
จำนวน 8 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง
ประทุม คงกะพันธ์

2 พ.ค. 62 14:44:00 น.
ห้องประชุมมรกต ศุกร์ 2 สิงหาคม 2562
13:30 น. - 16:00 น.
แนวทางการนิเทศงาน NCD
รายละเอียดการประชุม
-แนวทางการนิเทศงาน
-แผนการตรวจสุขภาพประจำปี
จำนวน 20 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้
- จัดน้ำดื่ม (น้ำเปล่า)
  จำนวน 1 รอบเบรค

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
สุรัตนา กระเวนเวช

25 ก.ค. 62 13:23:49 น.
ห้องประชุมทับทิม พฤหัสบดี 1 สิงหาคม 2562
15:00 น. - 16:30 น.
ประชุมกรรมการบ้านพัก
รายละเอียดการประชุม
กรรมการบ้านพัก
จำนวน 6 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้
- จัดน้ำดื่ม (น้ำเปล่า)
  จำนวน 1 รอบเบรค

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
สมปอง

1 ส.ค. 62 10:04:28 น.