รายการจองห้องประชุมประจำเดือน มกราคม 2513
สถานะ ห้องประชุม วันที่/เวลา หัวข้อประชุม รายละเอียด ผู้จอง การจัดการ
ห้องประชุมมรกต พุธ 25 ธันวาคม 2562
14:00 น. - 16:30 น.
ประชุมความเสี่ยงครั้งที่2
รายละเอียดการประชุม
1.ทบทวนการดำเนินงานงาน
จำนวน 20 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้
  จำนวน 1 รอบเบรค

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
ภาวดี ตันติวุฒิ

21 ต.ค. 62 15:56:08 น.
ห้องประชุมมรกต อังคาร 24 ธันวาคม 2562
13:00 น. - 16:00 น.
กลุ่มบำบัดสารเสพติด
รายละเอียดการประชุม
กลุ่มบำบัดสารเสพติด
จำนวน 15 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง
เบญจวรรณ พวงภู่

3 ต.ค. 62 13:37:21 น.
ห้องประชุมรัตนชาติ จันทร์ 23 ธันวาคม 2562
09:00 น. - 12:00 น.
ประชุม อสม.ประจำเดือน
รายละเอียดการประชุม
-
จำนวน 100 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
อมรรัตน์ เมธีธรรมรส

27 พ.ย. 62 16:09:41 น.
ห้องประชุมมรกต อังคาร 17 ธันวาคม 2562
13:00 น. - 16:00 น.
กลุ่มบำบัดสารเสพติด
รายละเอียดการประชุม
กลุ่มบำบัดสารเสพติด
จำนวน 15 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง
เบญจวรรณ พวงภู่

3 ต.ค. 62 13:36:13 น.
ห้องประชุมทับทิม จันทร์ 9 ธันวาคม 2562
13:15 น. - 13:15 น.
ทีม HRD
รายละเอียดการประชุม
1.กำหนดการจัดงานทำบุญโรงพยาบาล และงานปีใหม่
2.การจัดงานเลี้ยงรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่
3.เรื่องอื่นๆ
จำนวน 20 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง
สมปอง ลีลา

2 ธ.ค. 62 13:15:30 น.
ห้องประชุมทับทิม ศุกร์ 6 ธันวาคม 2562
13:00 น. - 16:30 น.
ประชุม กบ.
รายละเอียดการประชุม
ประชุม กบ.
จำนวน 12 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง
ประทุม คงกะพันธ์

4 ธ.ค. 62 11:56:53 น.
ห้องประชุมมรกต พุธ 4 ธันวาคม 2562
13:30 น. - 16:00 น.
ปฐมนิเทศน์ นศพ ศิริราช พระมงกุฎ
รายละเอียดการประชุม
- Orientation โดยแพทย์พี่เลี้ยง
-สร้างแรงบันดาลใจให้เห็นถึงเสน่ห์ของการทำงานในชุมชน โดย ผู้อำนวยการ
จำนวน 18 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้
- จัดน้ำดื่ม (น้ำเปล่า)
  จำนวน 1 รอบเบรค
- จัดเครื่องดื่มพร้อมอาหารว่าง
  จำนวน 1 รอบเบรค

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
สุจิตรา พันธุเณร

27 พ.ย. 62 08:54:24 น.
ห้องประชุมมรกต อังคาร 3 ธันวาคม 2562
13:00 น. - 16:00 น.
กลุ่มบำบัดสารเสพติด
รายละเอียดการประชุม
กลุ่มบำบัดสารเสพติด
จำนวน 15 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง
เบญจวรรณ พวงภู่

3 ต.ค. 62 13:35:16 น.
ห้องประชุมทับทิม อังคาร 3 ธันวาคม 2562
09:00 น. - 15:00 น.
ผอ. พบ แพทย์
รายละเอียดการประชุม
ผอ. พบ แพทย์
จำนวน 12 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง
ประทุม คงกะพันธ์

2 ธ.ค. 62 11:57:36 น.