รายการจองห้องประชุมประจำเดือน มกราคม 2513
สถานะ ห้องประชุม วันที่/เวลา หัวข้อประชุม รายละเอียด ผู้จอง การจัดการ
ห้องประชุมรัตนชาติ ศุกร์ 27 พฤศจิกายน 2563
08:30 น. - 08:30 น.
พัฒนาศักยภาพและเสริมความเข้มแข็ง
รายละเอียดการประชุม
พัฒนาศักยภาพและเสริมความเข้มแข็งกลไกการทำงานระบบสุขภาพชุมชน
จำนวน 60 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
มณีรัตน์ คำสอน

5 พ.ย. 63 08:03:19 น.
ห้องประชุมทับทิม พฤหัสบดี 26 พฤศจิกายน 2563
14:00 น. - 16:30 น.
ทบทวนระบบ ME ตามรอย HA
รายละเอียดการประชุม
ระบบการเบิกจ่ายยาเสพติด
ระบบ stock ยา
HAD
Stat /Start drugs
จำนวน 10 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
สุวรรณี โคตรพันธ์

23 พ.ย. 63 15:55:25 น.
ห้องประชุมรัตนชาติ พฤหัสบดี 26 พฤศจิกายน 2563
13:30 น. - 16:00 น.
conference
รายละเอียดการประชุม
ประชุม conference case DF โดย นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพระพุทธบาท
จำนวน 10 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้
- จัดน้ำดื่ม (น้ำเปล่า)
  จำนวน 1 รอบเบรค

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
- Laser Pointer
จันทร์ผุ่ง วิชัย

24 พ.ย. 63 14:11:30 น.
ห้องประชุมทับทิม พุธ 25 พฤศจิกายน 2563
09:00 น. - 12:00 น.
เครือข่ายดูแลผู้ป่วยกระทำรุนแรงในครอบครัว
รายละเอียดการประชุม
เครือข่ายดูแลผู้ป่วยกระทำรุนแรงในครอบครัว ขแงบ้านพักเด็ก
จำนวน 10 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
เบญจวรรณ พวงภู่

18 พ.ย. 63 13:58:34 น.
ห้องประชุมมรกต จันทร์ 23 พฤศจิกายน 2563
13:30 น. - 16:00 น.
ติดตามการบ้านส่ง สรพ.
รายละเอียดการประชุม
ติดตามแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องความเสี่ยง ส่งอ.สรพ.
จำนวน 10 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
สมปอง ลีลา

22 พ.ย. 63 19:28:38 น.
ห้องประชุมทับทิม จันทร์ 23 พฤศจิกายน 2563
13:30 น. - 16:30 น.
ประชุมคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์
รายละเอียดการประชุม
-ติดตามวาระการประชุม
-ปรับการดำเนินงานตามมาตรฐาน HA
จำนวน 13 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
วิศรุต แก้วเหล็ก

23 พ.ย. 63 08:57:34 น.
ห้องประชุมรัตนชาติ จันทร์ 23 พฤศจิกายน 2563
13:30 น. - 16:00 น.
conferrence
รายละเอียดการประชุม
case study นศ พยาบาล
จำนวน 10 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้
- จัดสถานที่ประชุม แบบ C
- จัดน้ำดื่ม (น้ำเปล่า)
  จำนวน 1 รอบเบรค

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
- Laser Pointer
จันทร์ผุ่ง วิชัย

23 พ.ย. 63 16:03:58 น.
ห้องประชุมรัตนชาติ จันทร์ 23 พฤศจิกายน 2563
08:30 น. - 13:00 น.
ประชุม อสม . ประจำเดือน
รายละเอียดการประชุม
-
จำนวน 100 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
อมรรัตน์ เมธีธรรมรส

18 พ.ย. 63 11:27:36 น.
ห้องประชุมรัตนชาติ พุธ 18 พฤศจิกายน 2563
08:30 น. - 13:00 น.
ประชุม อสม.ประจำเดือน
รายละเอียดการประชุม
-
จำนวน 100 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
อมรรัตน์ เมธีธรรมรส

18 พ.ย. 63 11:25:47 น.
ห้องประชุมมรกต 17-18 พฤศจิกายน 2563
08:30 น. - 18:00 น.
รับการตรวจเยี่ยม ทีม สรพ.
รายละเอียดการประชุม
รับการตรวจประเมิน
จำนวน 10 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
สมปอง ลีลา

10 พ.ย. 63 09:35:47 น.
ห้องประชุมพลอยชมพู 17-18 พฤศจิกายน 2563
08:30 น. - 16:30 น.
รับการตรวจเยี่ยม จาก สรพ.
รายละเอียดการประชุม
รับการตรวจประเมิน
จำนวน 10 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
สมปอง ลีลา

10 พ.ย. 63 09:37:41 น.
ห้องประชุมรัตนชาติ 17-18 พฤศจิกายน 2563
08:00 น. - 16:30 น.
รับการเยี่ยมประเมิน HA
รายละเอียดการประชุม
-
จำนวน 30 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
รัชนี จิระสกุลสุข

26 ก.ย. 63 09:04:57 น.
ห้องประชุมมรกต ศุกร์ 13 พฤศจิกายน 2563
13:30 น. - 13:30 น.
PCT
รายละเอียดการประชุม
เตรียม HA
จำนวน 8 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
ศิริพร รามัญวงษ์

12 พ.ย. 63 16:27:46 น.
ห้องประชุมทับทิม ศุกร์ 13 พฤศจิกายน 2563
10:00 น. - 12:00 น.
เตรียมพร้อมโควิด-19
รายละเอียดการประชุม
วาระ
จำนวน 15 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้
- จัดน้ำดื่ม (น้ำเปล่า)
  จำนวน 1 รอบเบรค

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
วรัทยา ปิ่นทอง

10 พ.ย. 63 11:01:19 น.
ห้องประชุมรัตนชาติ พฤหัสบดี 12 พฤศจิกายน 2563
13:30 น. - 16:00 น.
ซ้อมนำเสนองาน HA
รายละเอียดการประชุม
ซ้อมนำเสนอ
จำนวน 20 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
สมปอง ลีลา

12 พ.ย. 63 13:09:20 น.
ห้องประชุมทับทิม พุธ 11 พฤศจิกายน 2563
14:00 น. - 16:30 น.
Review ความคลาดเคลื่อนทางยา
รายละเอียดการประชุม
Review ความคลาดเคลื่อนทางยา
จำนวน 9 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้
- จัดน้ำดื่ม (น้ำเปล่า)
  จำนวน 1 รอบเบรค
- จัดเครื่องดื่มพร้อมอาหารว่าง
  จำนวน 1 รอบเบรค

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
สุวรรณี โคตรพันธ์

6 พ.ย. 63 08:50:59 น.
ห้องประชุมรัตนชาติ พุธ 11 พฤศจิกายน 2563
08:00 น. - 16:30 น.
พัฒนาศักยภาพและเสริมความเข้มแข็ง
รายละเอียดการประชุม
พัฒนาศักยภาพและเสริมความเข้มแข็งกลไกการทำงานระบบสุขภาพ
จำนวน 60 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
มณีรัตน์ คำสอน

5 พ.ย. 63 08:00:38 น.
ห้องประชุมรัตนชาติ อังคาร 10 พฤศจิกายน 2563
13:30 น. - 16:30 น.
ประชุมรวมเจ้าหน้าที่
รายละเอียดการประชุม
ประชุมรวมเจ้าหน้าที่
จำนวน 100 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง
ประทุม คงกะพันธ์

5 พ.ย. 63 08:48:22 น.
ห้องประชุมมรกต อังคาร 10 พฤศจิกายน 2563
10:00 น. - 12:00 น.
ทำกลุ่มเตรียมรับการตรวจเยี่ยม
รายละเอียดการประชุม
1 เตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่เพื่อรับการตรวจเยี่ยม HA
จำนวน 10 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
สมปอง ลีลา

10 พ.ย. 63 09:22:34 น.
ห้องประชุมมรกต จันทร์ 9 พฤศจิกายน 2563
13:30 น. - 16:30 น.
ประชุม กบ.
รายละเอียดการประชุม
ประชุม กบ.
จำนวน 8 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง
ประทุม คงกะพันธ์

5 พ.ย. 63 08:47:11 น.
ห้องประชุมรัตนชาติ จันทร์ 9 พฤศจิกายน 2563
13:00 น. - 15:00 น.
พยาบาล IC
รายละเอียดการประชุม
วาระ
จำนวน 6 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง
วรัทยา ปิ่นทอง

9 พ.ย. 63 11:16:16 น.
ห้องประชุมทับทิม จันทร์ 9 พฤศจิกายน 2563
08:30 น. - 16:30 น.
เลือกตั้ง พกส.
รายละเอียดการประชุม
เลือกตั้ง พกส.
จำนวน 50 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง
ประทุม คงกะพันธ์

5 พ.ย. 63 08:44:53 น.
ห้องประชุมรัตนชาติ ศุกร์ 6 พฤศจิกายน 2563
13:00 น. - 16:00 น.
คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอำเภอ
รายละเอียดการประชุม
ขับเคลื่อนงานสูงอายุ
จำนวน 25 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้
- จัดสถานที่ประชุม แบบ D
- จัดเครื่องดื่มพร้อมอาหารว่าง
  จำนวน 1 รอบเบรค

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
นันท์ภัส สกุลเดช

31 ต.ค. 63 14:59:12 น.
ห้องประชุมทับทิม ศุกร์ 6 พฤศจิกายน 2563
11:00 น. - 14:00 น.
ผอ. พบแพทย์
รายละเอียดการประชุม
ผอ. พบแพทย์
จำนวน 8 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง
ประทุม คงกะพันธ์

4 พ.ย. 63 09:04:32 น.
ห้องประชุมทับทิม พฤหัสบดี 5 พฤศจิกายน 2563
13:00 น. - 16:30 น.
รพ.มะเร็ง ดูงาน Solarcell
รายละเอียดการประชุม
รพ.มะเร็ง ดูงาน Solarcell
จำนวน 15 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
สุทิศา ปฏิสนธิ์

4 พ.ย. 63 09:25:21 น.
ห้องประชุมมรกต พุธ 4 พฤศจิกายน 2563
14:00 น. - 16:30 น.
เตรียมรับการประเมินHA
รายละเอียดการประชุม
เตรียมรับHA
จำนวน 20 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง
ภาวดี ตันติวุฒิ

22 ต.ค. 63 16:26:33 น.
ห้องประชุมทับทิม พุธ 4 พฤศจิกายน 2563
14:00 น. - 16:30 น.
ความเสี่ยง
รายละเอียดการประชุม
แจ้งรายละเอียดการเตรียมรับHA
จำนวน 20 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
ภาวดี ตันติวุฒิ

4 พ.ย. 63 08:03:10 น.
ห้องประชุมรัตนชาติ อังคาร 3 พฤศจิกายน 2563
08:30 น. - 16:30 น.
QLN สสจ.เข้าเยี่ยมประเมินคุณภาพโรงพยาบาล
รายละเอียดการประชุม
1.ติดตามความก้าวหน้าการรองรับการประเมิน
จำนวน 30 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้
- จัดน้ำดื่ม (น้ำเปล่า)
  จำนวน 2 รอบเบรค
- จัดเครื่องดื่มพร้อมอาหารว่าง
  จำนวน 2 รอบเบรค

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
สมปอง ลีลา

28 ต.ค. 63 14:08:57 น.
ห้องประชุมรัตนชาติ จันทร์ 2 พฤศจิกายน 2563
11:54 น. - 11:54 น.
PCT
รายละเอียดการประชุม
ติดตามงาน เตรียมรับการเยี่ยม
จำนวน 20 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
สมปอง ลีลา

2 พ.ย. 63 11:53:37 น.
ห้องประชุมมรกต 2-6 พฤศจิกายน 2563
08:30 น. - 16:30 น.
ปฐมนิเทศ ข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 2
รายละเอียดการประชุม
ปฐมนิเทศ ข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์
จำนวน 8 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้
- จัดสถานที่ประชุม แบบ C
- จัดเครื่องดื่มพร้อมอาหารว่าง
  จำนวน 2 รอบเบรค

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
ศูนย์คอมพิวเตอร์

14 ต.ค. 63 10:57:11 น.