รายการจองห้องประชุมประจำเดือน มกราคม 2513
สถานะ ห้องประชุม วันที่/เวลา หัวข้อประชุม รายละเอียด ผู้จอง การจัดการ
ห้องประชุมมรกต พฤหัสบดี 27 สิงหาคม 2563
13:00 น. - 16:00 น.
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เยี่ยมบ้าน
รายละเอียดการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เยี่ยมบ้าน
ไม่มีประชุม โดย นันท์ภัส สกุลเดช เมื่อ 8 ส.ค. 63 22:35:15 น.
จำนวน 50 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
นันท์ภัส สกุลเดช

3 ส.ค. 63 10:25:55 น.
ห้องประชุมมรกต พุธ 26 สิงหาคม 2563
14:00 น. - 16:30 น.
RM6/63
รายละเอียดการประชุม
ติดตามงาน
จำนวน 20 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
- เครื่องบันทึกเสียง Voice Recorder
ภาวดี ตันติวุฒิ

1 พ.ย. 62 14:27:37 น.
ห้องประชุมมรกต ศุกร์ 21 สิงหาคม 2563
08:30 น. - 16:00 น.
NCD
รายละเอียดการประชุม
ชี้แจงงานข้อมูล
การเจาะเลือดประจำปี
จำนวน 30 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้
- จัดน้ำดื่ม (น้ำเปล่า)
  จำนวน 2 รอบเบรค

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
สุรัตนา กระเวนเวช

6 ส.ค. 63 16:09:30 น.
ห้องประชุมรัตนชาติ ศุกร์ 21 สิงหาคม 2563
08:30 น. - 14:30 น.
ตำบลltc
รายละเอียดการประชุม
การดำเนินการltc
จำนวน 40 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
นันท์ภัส สกุลเดช

7 ส.ค. 63 22:11:57 น.
ห้องประชุมรัตนชาติ พฤหัสบดี 20 สิงหาคม 2563
08:30 น. - 16:00 น.
วัยทำงานเตรียมพร้อมเป็นผู้สูงวัยอย่างมีความสุข
รายละเอียดการประชุม
ทำงานเตรียมพร้อมเป็นผู้สูงวัยอย่างมีความสุข
จำนวน 50 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
นันท์ภัส สกุลเดช

3 ส.ค. 63 10:20:44 น.
ห้องประชุมรัตนชาติ อังคาร 18 สิงหาคม 2563
08:30 น. - 16:00 น.
ฟื้นฟู cg palliative
รายละเอียดการประชุม
ฟื้นฟู CG palliative
จำนวน 40 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
นันท์ภัส สกุลเดช

3 ส.ค. 63 10:17:35 น.
ห้องประชุมรัตนชาติ จันทร์ 17 สิงหาคม 2563
08:30 น. - 16:00 น.
ประชุม cg palliative
รายละเอียดการประชุม
ฟื้นฟู cg palliative
จำนวน 40 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
นันท์ภัส สกุลเดช

3 ส.ค. 63 10:12:56 น.
ห้องประชุมมรกต จันทร์ 17 สิงหาคม 2563
08:30 น. - 16:00 น.
ประกวด"เรื่องเล่า เร้าพลัง" โครงการป้องกันและควบคุมวัณโรค
รายละเอียดการประชุม
ประกวดเรื่องเล่าในการดูแลผู้ป่วยวัณโรค
จำนวน 20 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้
- จัดสถานที่ประชุม แบบ C

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
กันธิมา อินสุวรรณ์

3 ส.ค. 63 10:23:34 น.
ห้องประชุมรัตนชาติ ศุกร์ 14 สิงหาคม 2563
08:30 น. - 15:00 น.
โครงการค่ายครอบครัว
รายละเอียดการประชุม
โครงการค่ายครอบครัววันที่ 2
จำนวน 30 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
นันท์ภัส สกุลเดช

13 ก.ค. 63 10:05:49 น.
ห้องประชุมรัตนชาติ พฤหัสบดี 13 สิงหาคม 2563
08:30 น. - 15:00 น.
โครงการค่ายครอบครัว
รายละเอียดการประชุม
ค่ายครอบครัว
จำนวน 30 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
นันท์ภัส สกุลเดช

13 ก.ค. 63 10:04:52 น.
ห้องประชุมทับทิม อังคาร 11 สิงหาคม 2563
11:00 น. - 15:00 น.
แพทย์ พบ ผอ.
รายละเอียดการประชุม
แพทย์ พบ ผอ.
จำนวน 6 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้
ประทุม คงกะพันธ์

4 ส.ค. 63 13:19:36 น.
ห้องประชุมรัตนชาติ จันทร์ 10 สิงหาคม 2563
13:00 น. - 16:00 น.
คณะกรรมการผู้สูงอายุอำเภอพัฒนานิคม
รายละเอียดการประชุม
การตั้งชมรมผู้สูงอายุ
จำนวน 60 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
นันท์ภัส สกุลเดช

3 ส.ค. 63 10:10:14 น.
ห้องประชุมรัตนชาติ จันทร์ 10 สิงหาคม 2563
08:30 น. - 14:00 น.
ขยายผลโครงการอุบัติเหตุอ.พัฒนานิคม
รายละเอียดการประชุม
เวทีขยายผลการขับเคลื่อน"อำเภอปลอดภัยทางถนน" อ.พัฒนานิคม
รายละเอียดการประชุม
- พิธีเปิดโดย นอ.พัฒนานิคม
- นำเสนอสรุปโครงการอุบัติเหตุ
- ขยายผลการขับเคลื่อนโครงการทั้งอำเภอ
จำนวน 40 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้
- จัดเครื่องดื่มพร้อมอาหารว่าง
  จำนวน 2 รอบเบรค

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
วิลากูล มะกรูดทอง

20 ก.ค. 63 09:11:19 น.
ห้องประชุมพลอยชมพู ศุกร์ 7 สิงหาคม 2563
13:30 น. - 16:30 น.
PCT
รายละเอียดการประชุม
PCT
จำนวน 8 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
ศิริพร รามัญวงษ์

31 ก.ค. 63 15:38:41 น.
ห้องประชุมทับทิม ศุกร์ 7 สิงหาคม 2563
13:00 น. - 16:30 น.
Conf.ผ่านระบบ ZOOM จากรามาฯ
รายละเอียดการประชุม
New Normal
จำนวน 10 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้
- จัดน้ำดื่ม (น้ำเปล่า)
  จำนวน 1 รอบเบรค

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
สุรัตนา กระเวนเวช

6 ส.ค. 63 16:17:54 น.
ห้องประชุมรัตนชาติ ศุกร์ 7 สิงหาคม 2563
08:30 น. - 15:00 น.
ประกวดผู้สูงอายุ
รายละเอียดการประชุม
ประกวดผู้สูงอายุ
จำนวน 60 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
นันท์ภัส สกุลเดช

13 ก.ค. 63 10:01:28 น.
ห้องประชุมมรกต ศุกร์ 7 สิงหาคม 2563
08:30 น. - 12:00 น.
งาน CG
รายละเอียดการประชุม
งาน CG
จำนวน 20 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
นันท์ภัส สกุลเดช

6 ส.ค. 63 08:32:28 น.
ห้องประชุมทับทิม พฤหัสบดี 6 สิงหาคม 2563
15:00 น. - 16:30 น.
ประชุมตัดหญ้า
รายละเอียดการประชุม
ประชุมตัดหญ้า
จำนวน 10 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง
พลับก์พลึง

5 ส.ค. 63 14:32:38 น.
ห้องประชุมพลอยชมพู พฤหัสบดี 6 สิงหาคม 2563
13:30 น. - 16:30 น.
PCT
รายละเอียดการประชุม
PCT
จำนวน 8 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
ศิริพร รามัญวงษ์

31 ก.ค. 63 15:34:49 น.
ห้องประชุมพลอยชมพู พุธ 5 สิงหาคม 2563
13:30 น. - 16:30 น.
PCT
รายละเอียดการประชุม
PCT
จำนวน 8 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
ศิริพร รามัญวงษ์

31 ก.ค. 63 15:33:41 น.
ห้องประชุมทับทิม พุธ 5 สิงหาคม 2563
13:30 น. - 14:30 น.
นศพ.พม.ประเมินหน่วยงาน
รายละเอียดการประชุม
ประเมินหน่วยงาน
จำนวน 8 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้
- จัดน้ำดื่ม (น้ำเปล่า)
  จำนวน 1 รอบเบรค

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
วรัทยา ปิ่นทอง

3 ส.ค. 63 14:14:27 น.
ห้องประชุมมรกต พุธ 5 สิงหาคม 2563
13:30 น. - 16:30 น.
ประชุม กรรมการบริหาร
รายละเอียดการประชุม
ประชุม กรรมการบริหาร
จำนวน 10 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้
- จัดสถานที่ประชุม แบบ C

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
กรรมการบริหาร

3 ส.ค. 63 15:50:46 น.
ห้องประชุมทับทิม พุธ 5 สิงหาคม 2563
13:30 น. - 16:30 น.
ประชุม กบ.
รายละเอียดการประชุม
ประชุม กบ.
ห้องไม่ว่าง โดย อัมพร วงษ์นิ่ม เมื่อ 4 ส.ค. 63 13:19:17 น.
จำนวน 10 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้
ประทุม คงกะพันธ์

4 ส.ค. 63 13:15:49 น.
ห้องประชุมพลอยชมพู อังคาร 4 สิงหาคม 2563
13:30 น. - 16:30 น.
PCT
รายละเอียดการประชุม
PCT : Identify
จำนวน 8 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
ศิริพร รามัญวงษ์

31 ก.ค. 63 15:30:59 น.
ห้องประชุมพลอยชมพู จันทร์ 3 สิงหาคม 2563
13:30 น. - 16:30 น.
PCT
รายละเอียดการประชุม
PCT : Blood safty
จำนวน 8 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
ศิริพร รามัญวงษ์

31 ก.ค. 63 15:27:57 น.