รายการจองห้องประชุมประจำเดือน มกราคม 2513
สถานะ ห้องประชุม วันที่/เวลา หัวข้อประชุม รายละเอียด ผู้จอง การจัดการ
ห้องประชุมรัตนชาติ พฤหัสบดี 28 พฤษภาคม 2563
08:30 น. - 12:00 น.
ติดตามโครงการอุบัติเหตุ
รายละเอียดการประชุม
-ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ
-แผนการดำเนินงานโครงการงวดที่2
จำนวน 40 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้
- จัดน้ำดื่ม (น้ำเปล่า)
  จำนวน 1 รอบเบรค
- จัดเครื่องดื่มพร้อมอาหารว่าง
  จำนวน 1 รอบเบรค

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
วิลากูล มะกรูดทอง

19 พ.ค. 63 09:14:34 น.
ห้องประชุมรัตนชาติ พุธ 27 พฤษภาคม 2563
08:30 น. - 13:30 น.
เครือข่ายอาหารปลอดภัย
รายละเอียดการประชุม
-
จำนวน 30 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
ณิชกมล

26 พ.ค. 63 09:35:34 น.
ห้องประชุมมรกต ศุกร์ 22 พฤษภาคม 2563
13:30 น. - 16:30 น.
PCT
รายละเอียดการประชุม
PCT
จำนวน 10 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
พรทิพย์ ศรีเงินพันธุ์

22 พ.ค. 63 08:06:19 น.
ห้องประชุมทับทิม อังคาร 19 พฤษภาคม 2563
11:00 น. - 14:00 น.
ผอ.พบแพทย์
รายละเอียดการประชุม
ผอ.พบแพทย์
จำนวน 8 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้
อัมพร วงษ์นิ่ม

18 พ.ค. 63 08:59:35 น.
ห้องประชุมมรกต อังคาร 19 พฤษภาคม 2563
11:00 น. - 12:30 น.
การส่งยาผู้ป่วยเรื้อรัง
รายละเอียดการประชุม
การส่งยาผู้ป่วยเรื้อรัง
การเตรียมเจาะเลือด
จำนวน 10 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้
- จัดน้ำดื่ม (น้ำเปล่า)
  จำนวน 1 รอบเบรค
สุรัตนา กระเวนเวช

19 พ.ค. 63 09:39:40 น.
ห้องประชุมทับทิม ศุกร์ 15 พฤษภาคม 2563
13:30 น. - 16:00 น.
โครงการอาหารปลอดภัย
รายละเอียดการประชุม
การดำเนินให้ความรู้โครงการอาหารปลอดภัย
เปลี่ยนวันเวลา โดย วรรณภา เหมหอมวงษ์ เมื่อ 14 พ.ค. 63 14:06:14 น.
จำนวน 8 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง
วรรณภา เหมหอมวงษ์

14 พ.ค. 63 11:55:38 น.
ห้องประชุมทับทิม ศุกร์ 15 พฤษภาคม 2563
10:00 น. - 12:00 น.
โครงการอาหารปลอดภัย
รายละเอียดการประชุม
การดำเนินงานโครงการอาหารปลอดภัย
จำนวน 8 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้
- จัดน้ำดื่ม (น้ำเปล่า)
  จำนวน 1 รอบเบรค
วรรณภา เหมหอมวงษ์

14 พ.ค. 63 14:30:53 น.
ห้องประชุมทับทิม พฤหัสบดี 14 พฤษภาคม 2563
13:30 น. - 15:00 น.
ขอเชิญคณะทำงาน HRD ประชุม
รายละเอียดการประชุม
ขอเชิญคณะทำงาน HRD ประชุมเตรียมงานเลี้ยง รับส่ง เจ้าหน้าที่
จำนวน 15 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง
เบญจวรรณ พวงภู่

12 พ.ค. 63 16:07:59 น.
ห้องประชุมมรกต พุธ 13 พฤษภาคม 2563
13:30 น. - 16:00 น.
สรุปผลโครงการ
รายละเอียดการประชุม
-ความคลาดเคลื่อนทางยา
จำนวน 15 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้
- จัดน้ำดื่ม (น้ำเปล่า)
  จำนวน 1 รอบเบรค

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
สุรัตนา กระเวนเวช

12 พ.ค. 63 08:56:33 น.
ห้องประชุมทับทิม ศุกร์ 8 พฤษภาคม 2563
13:30 น. - 16:30 น.
ประชุม กบ.
รายละเอียดการประชุม
ประชุม กบ.
จำนวน 8 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้
ประทุม คงกะพันธ์

8 พ.ค. 63 08:40:22 น.
ห้องประชุมมรกต ศุกร์ 1 พฤษภาคม 2563
15:00 น. - 16:00 น.
ติดตามโครงการอุบัติเหตุ
รายละเอียดการประชุม
ประชุมคณะทำงานโครงการอุบัติเหตุ
- แผนการติดตามงาน
-แผนงานโครงการงวดที่2
จำนวน 5 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
วิลากูล มะกรูดทอง

30 เม.ย. 63 11:59:27 น.
ห้องประชุมมรกต ศุกร์ 1 พฤษภาคม 2563
13:30 น. - 16:00 น.
PCT
รายละเอียดการประชุม
PCT
จำนวน 10 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
สุรัตนา กระเวนเวช

29 เม.ย. 63 08:55:52 น.