รายการจองห้องประชุมประจำเดือน มกราคม 2513
สถานะ ห้องประชุม วันที่/เวลา หัวข้อประชุม รายละเอียด ผู้จอง การจัดการ
ห้องประชุมทับทิม พฤหัสบดี 27 มิถุนายน 2562
13:30 น. - 16:30 น.
audit
รายละเอียดการประชุม
AUDIT CHART IPD UC
จำนวน 5 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้
- จัดเครื่องดื่มพร้อมอาหารว่าง
  จำนวน 1 รอบเบรค

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
ณัฐยา จันรัตน์

20 มิ.ย. 62 09:32:30 น.
ห้องประชุมมรกต พฤหัสบดี 27 มิถุนายน 2562
13:00 น. - 13:00 น.
ประชุมพยาบาลเวชปฏิบัติ
รายละเอียดการประชุม
ประชุมพยาบาลเวชปฏิบัติ
จำนวน 15 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
- Laser Pointer
คุณจิตรา เฉลิมจันทร์

25 มิ.ย. 62 17:46:17 น.
ห้องประชุมรัตนชาติ พฤหัสบดี 27 มิถุนายน 2562
08:30 น. - 16:30 น.
ผู้ตรวจนิเทศงาน
รายละเอียดการประชุม
ผู้ตรวจนิเทศงาน
จำนวน 40 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
ประทุม คงกะพันธ์

19 มิ.ย. 62 11:46:24 น.
ห้องประชุมรัตนชาติ อังคาร 25 มิถุนายน 2562
08:00 น. - 16:00 น.
สรพ.เยี่ยมประเมิน
รายละเอียดการประชุม
HA
จำนวน 25 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้
- จัดเครื่องดื่มพร้อมอาหารว่าง
  จำนวน 2 รอบเบรค

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
รัชนี จิระสกุลสุข

31 พ.ค. 62 11:59:35 น.
ห้องประชุมทับทิม จันทร์ 24 มิถุนายน 2562
13:30 น. - 16:30 น.
ประชุมจัดทำเอกสารคู่มือ
รายละเอียดการประชุม
เเนวทางปฏิบัติทันตกรรม อ.พัฒนานิคม ปี2562
จำนวน 10 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
- Laser Pointer
ศุภเนตร ลาภวัฒนา

24 มิ.ย. 62 11:27:19 น.
ห้องประชุมทับทิม ศุกร์ 21 มิถุนายน 2562
14:00 น. - 16:00 น.
me
รายละเอียดการประชุม
-HAD

จำนวน 12 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้
- จัดน้ำดื่ม (น้ำเปล่า)
  จำนวน 1 รอบเบรค

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
สุวรรณี โคตรพันธ์

17 มิ.ย. 62 16:12:47 น.
ห้องประชุมมรกต ศุกร์ 21 มิถุนายน 2562
13:30 น. - 16:30 น.
คณะกรรมการบ้านพัก
รายละเอียดการประชุม
คณะกรรมการบ้านพัก
จำนวน 6 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง
นางสาวนวรัตน์ มโนวรรณา

18 มิ.ย. 62 14:39:41 น.
ห้องประชุมพลอยชมพู ศุกร์ 21 มิถุนายน 2562
13:00 น. - 16:00 น.
งาน palliave
รายละเอียดการประชุม
จัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วย palliative
จำนวน 15 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
นันท์ภัส สกุลเดช

18 มิ.ย. 62 15:48:24 น.
ห้องประชุมรัตนชาติ ศุกร์ 21 มิถุนายน 2562
13:00 น. - 16:30 น.
เตรียมรับผู้นิเทศ
รายละเอียดการประชุม
เตรียมรับผู้นิเทศ / แผนยุทธฯปี 63 / MCH Board
จำนวน 40 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
ชูพงษ์ คงเกษม

19 มิ.ย. 62 14:03:00 น.
ห้องประชุมทับทิม ศุกร์ 21 มิถุนายน 2562
11:00 น. - 12:00 น.
อุบัติเหตุจากการทำงาน
รายละเอียดการประชุม
วาระที่1
จำนวน 10 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้
- จัดน้ำดื่ม (น้ำเปล่า)
  จำนวน 1 รอบเบรค
วรัทยา ปิ่นทอง

20 มิ.ย. 62 20:51:46 น.
ห้องประชุมรัตนชาติ พฤหัสบดี 20 มิถุนายน 2562
13:00 น. - 16:30 น.
ประชุมไข้เลือดออก
รายละเอียดการประชุม
ประชุมไข้เลือดออก
จำนวน 25 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
สุจิตรา พันธุเณร

19 มิ.ย. 62 11:43:00 น.
ห้องประชุมทับทิม พุธ 19 มิถุนายน 2562
13:30 น. - 16:00 น.
audit
รายละเอียดการประชุม
ประชุมงาน audit
จำนวน 5 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
ณัฐยา จันรัตน์

18 มิ.ย. 62 15:26:54 น.
ห้องประชุมทับทิม อังคาร 18 มิถุนายน 2562
13:00 น. - 16:00 น.
รับผู้ตรวจ นิเทศงานสุขภาพจิต
รายละเอียดการประชุม
นิเทศงานสุขภาพจิต
จำนวน 10 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- Laser Pointer
เบญจวรรณ พวงภู่

18 มิ.ย. 62 09:37:39 น.
ห้องประชุมทับทิม จันทร์ 17 มิถุนายน 2562
14:00 น. - 16:30 น.
งานประกันสังคม/งานHRD
รายละเอียดการประชุมทบทวนประกันสังคม/HRD

จำนวน 20 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้
- จัดน้ำดื่ม (น้ำเปล่า)
  จำนวน 1 รอบเบรค
  จำนวน 1 รอบเบรค

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
สายฝน วุฒิวงษ์

17 มิ.ย. 62 10:30:24 น.
ห้องประชุมรัตนชาติ จันทร์ 17 มิถุนายน 2562
08:00 น. - 13:00 น.
รับสคร.ประเมินงาน NCD
รายละเอียดการประชุม
การดำเนินงาน NCD อำเภอพัฒนานิคม
จำนวน 30 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- Laser Pointer
สุรัตนา กระเวนเวช

31 พ.ค. 62 11:16:44 น.
ห้องประชุมทับทิม ศุกร์ 14 มิถุนายน 2562
13:00 น. - 16:30 น.
ประชุม กบ.
รายละเอียดการประชุม
ประชุม กบ.
จำนวน 8 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
ประทุม คงกะพันธ์

7 มิ.ย. 62 11:54:33 น.
ห้องประชุมมรกต พฤหัสบดี 13 มิถุนายน 2562
13:30 น. - 16:30 น.
เตรียมงาน HA
รายละเอียดการประชุม
เตรียมงาน HA
จำนวน 20 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
พรทิพย์ ศรีเงินพันธุ์

13 มิ.ย. 62 08:25:39 น.
ห้องประชุมรัตนชาติ อังคาร 11 มิถุนายน 2562
08:30 น. - 16:30 น.
งานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
รายละเอียดการประชุม
งานโรคไม่ติดต่อเริ้อรัง (สสจ.)
จำนวน 80 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง
ประทุม คงกะพันธ์

29 พ.ค. 62 15:13:31 น.
ห้องประชุมมรกต จันทร์ 10 มิถุนายน 2562
13:30 น. - 16:00 น.
็HA
รายละเอียดการประชุม
เตรียมความพร้อมรับการประเมิน HA
จำนวน 16 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้
- จัดเครื่องดื่มพร้อมอาหารว่าง
  จำนวน 1 รอบเบรค

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
รัชนี จิระสกุลสุข

31 พ.ค. 62 11:55:49 น.
ห้องประชุมทับทิม ศุกร์ 7 มิถุนายน 2562
14:00 น. - 16:00 น.
triggor tool
รายละเอียดการประชุม
triggor tool
จำนวน 6 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง
พรทิพย์ ศรีเงินพันธุ์

6 มิ.ย. 62 19:02:17 น.
ห้องประชุมทับทิม ศุกร์ 7 มิถุนายน 2562
13:30 น. - 16:00 น.
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพัฒนานิคม
รายละเอียดการประชุม
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพัฒนานิคม
เลื่อนการประชุม โดย อัมพร วงษ์นิ่ม เมื่อ 7 มิ.ย. 62 11:54:26 น.
จำนวน 8 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง
ประทุม คงกะพันธ์

2 พ.ค. 62 14:42:53 น.
ห้องประชุมทับทิม ศุกร์ 7 มิถุนายน 2562
10:00 น. - 12:00 น.
กำหนดแนวทางในการ coach รพ.สต.ติดดาว
รายละเอียดการประชุม
ประชุมกำหนดแนวทางในการ coach รพ.สต.ติดดาว
จำนวน 10 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้
- จัดสถานที่ประชุม แบบ C
- จัดน้ำดื่ม (น้ำเปล่า)
  จำนวน 1 รอบเบรค
ณัฐติกานต์ กฤษณัมพก

6 มิ.ย. 62 11:08:47 น.
ห้องประชุมมรกต พฤหัสบดี 6 มิถุนายน 2562
13:30 น. - 16:30 น.
็HA
รายละเอียดการประชุม
HA
จองห้องประชุมซ้อนกัน โดย พรทิพย์ ศรีเงินพันธุ์ เมื่อ 5 มิ.ย. 62 17:31:36 น.
จำนวน 20 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้
- จัดเครื่องดื่มพร้อมอาหารว่าง
  จำนวน 1 รอบเบรค

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
พรทิพย์ ศรีเงินพันธุ์

5 มิ.ย. 62 17:26:00 น.
ห้องประชุมพลอยชมพู พฤหัสบดี 6 มิถุนายน 2562
13:30 น. - 16:30 น.
เตรียมงาน HA
รายละเอียดการประชุม
เตรียมงาน HA
จำนวน 20 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้
- จัดเครื่องดื่มพร้อมอาหารว่าง
  จำนวน 1 รอบเบรค

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
พรทิพย์ ศรีเงินพันธุ์

5 มิ.ย. 62 17:31:52 น.
ห้องประชุมมรกต พฤหัสบดี 6 มิถุนายน 2562
13:00 น. - 16:00 น.
เยี่ยมประเมินประเด็นตัวชี้วัด TEDA 4 I
รายละเอียดการประชุม
-
จำนวน 10 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้
- จัดเครื่องดื่มพร้อมอาหารว่าง
  จำนวน 1 รอบเบรค

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
อัญรัตน์

30 พ.ค. 62 11:44:36 น.
ห้องประชุมทับทิม พุธ 5 มิถุนายน 2562
13:30 น. - 15:30 น.
นศพ.พม.นำเสนองานวิจัย/ ประเมินการปฏิบัติงาน
รายละเอียดการประชุม
นำเสนอ
จำนวน 10 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้
- จัดเครื่องดื่มพร้อมอาหารว่าง
  จำนวน 1 รอบเบรค

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
วรัทยา ปิ่นทอง

31 พ.ค. 62 12:03:35 น.
ห้องประชุมรัตนชาติ พุธ 5 มิถุนายน 2562
13:30 น. - 16:30 น.
ประชุม คปสอ.
รายละเอียดการประชุม
ประชุม คปสอ.
จำนวน 30 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
อัมพร วงษ์นิ่ม

4 มิ.ย. 62 09:34:50 น.
ห้องประชุมทับทิม พุธ 5 มิถุนายน 2562
12:00 น. - 14:00 น.
ผอ. นัดทีมแพทย์
รายละเอียดการประชุม
ผอ. นัดทีมแพทย์
จองห้องซ้ำ โดย อัมพร วงษ์นิ่ม เมื่อ 4 มิ.ย. 62 14:12:18 น.
จำนวน 12 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้
ประทุม คงกะพันธ์

4 มิ.ย. 62 14:10:12 น.
ห้องประชุมทับทิม พุธ 5 มิถุนายน 2562
10:30 น. - 12:00 น.
เตรียมรับประเมิน NCD จากสคร
รายละเอียดการประชุม
การดำเนินการ NCD
จำนวน 10 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
สุรัตนา กระเวนเวช

31 พ.ค. 62 11:14:10 น.
ห้องประชุมทับทิม อังคาร 4 มิถุนายน 2562
13:30 น. - 16:00 น.
ประชุมระบบงานผู้ช่วยเหลือคนไข้
รายละเอียดการประชุม
ระบบงานผู้ช่วยเหลือคนไข้
จำนวน 6 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง
พรทิพย์ ศรีเงินพันธ์

4 มิ.ย. 62 11:05:08 น.