รายการจองห้องประชุมประจำเดือน มกราคม 2513
สถานะ ห้องประชุม วันที่/เวลา หัวข้อประชุม รายละเอียด ผู้จอง การจัดการ
ห้องประชุมรัตนชาติ อังคาร 30 เมษายน 2562
08:39 น. - 16:30 น.
อบรม อสม.4.0/นักจัดการฯ
รายละเอียดการประชุม
-
จำนวน 90 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
อมรรัตน์ เมธีธรรมรส

14 มี.ค. 62 08:39:29 น.
ห้องประชุมรัตนชาติ จันทร์ 29 เมษายน 2562
08:30 น. - 16:30 น.
อบรม อสม.4.0/นักจัดการฯ
รายละเอียดการประชุม
-
จำนวน 90 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
อมรรัตน์ เมธีธรรมรส

14 มี.ค. 62 08:37:10 น.
ห้องประชุมทับทิม พุธ 24 เมษายน 2562
13:30 น. - 15:30 น.
ประชุมงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
รายละเอียดการประชุม
ประชุมติดตามงาน
จำนวน 15 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้
- จัดน้ำดื่ม (น้ำเปล่า)
  จำนวน 1 รอบเบรค

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
สายฝน วุฒิวงษ์

18 เม.ย. 62 09:09:17 น.
ห้องประชุมทับทิม อังคาร 23 เมษายน 2562
11:00 น. - 15:00 น.
ผอ. พบ นศพ.
รายละเอียดการประชุม
ผอ. พบ นศพ.
จำนวน 10 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง
อัมพร วงษ์นิ่ม

19 เม.ย. 62 09:51:15 น.
ห้องประชุมรัตนชาติ ศุกร์ 19 เมษายน 2562
08:30 น. - 12:00 น.
รับประเมินงาน NCD ระดับจังหวัด
รายละเอียดการประชุม
ทีมสสจ.เข้าประเมินงาน NCD
เยี่ยมชมคลินิกบุหรี่
จำนวน 30 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้
- จัดเครื่องดื่มพร้อมอาหารว่าง
  จำนวน 1 รอบเบรค

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
สุรัตนา กระเวนเวช

27 มี.ค. 62 14:13:19 น.
ห้องประชุมพลอยชมพู พฤหัสบดี 11 เมษายน 2562
13:00 น. - 16:30 น.
ประชุม ประธาน อสม.อำเภอ
รายละเอียดการประชุม
-
จำนวน 25 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง
สสอ.

11 เม.ย. 62 12:51:41 น.
ห้องประชุมรัตนชาติ พฤหัสบดี 11 เมษายน 2562
12:30 น. - 16:30 น.
อบรมการอ่านและแปลผล EKG
รายละเอียดการประชุม
-วิทยากรจากรพ.พระนารายณ์มหาราชอบรมการอ่านและแปลผล EKG
จำนวน 40 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- Laser Pointer
วิลากูล มะกรูดทอง

29 มี.ค. 62 09:56:50 น.
ห้องประชุมมรกต พฤหัสบดี 11 เมษายน 2562
08:00 น. - 16:00 น.
รับนิเทศตรวจสอบภายใน
รายละเอียดการประชุม
รับนิเทศของสสจ ลพบุรี
จำนวน 12 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้
  จำนวน 2 รอบเบรค
  จำนวน 2 รอบเบรค

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
สสอ

1 เม.ย. 62 10:37:23 น.
ห้องประชุมมรกต พุธ 10 เมษายน 2562
14:00 น. - 16:00 น.
ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่บนโต๊ะ
รายละเอียดการประชุม
ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่บนโต๊ะ
จำนวน 20 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
- Laser Pointer
วิลากูล มะกรูดทอง

5 เม.ย. 62 15:50:36 น.
ห้องประชุมพลอยชมพู อังคาร 9 เมษายน 2562
13:30 น. - 10:31 น.
การจัดการความเสี่ยง
รายละเอียดการประชุม
- ระบบ Risk Register
จำนวน 10 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้
- จัดน้ำดื่ม (น้ำเปล่า)
  จำนวน 1 รอบเบรค

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
รัชนี จิระสกุลสุข

9 เม.ย. 62 10:30:14 น.
ห้องประชุมมรกต อังคาร 9 เมษายน 2562
08:00 น. - 16:00 น.
รับนิเทศตรวจสอบภายใน
รายละเอียดการประชุม
รับนิเทศตรวจสอบภายในของ สสจ ลพบุรี
จำนวน 12 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
สสอ

1 เม.ย. 62 10:33:18 น.
ห้องประชุมมรกต ศุกร์ 5 เมษายน 2562
13:30 น. - 13:30 น.
เตรียมการรับการประเมินงาน NCD
รายละเอียดการประชุม
1.เตรียมพร้อมรับการปรเมินงาน NCD
2.การจัดทำโครงการ HT
3.การจัดสรรงบประมาณ
ยกเลิกประชุม โดย สุรัตนา กระเวนเวช เมื่อ 3 เม.ย. 62 15:12:01 น.
จำนวน 20 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
สุรัตนา กระเวนเวช

27 มี.ค. 62 14:09:27 น.
ห้องประชุมรัตนชาติ ศุกร์ 5 เมษายน 2562
13:00 น. - 16:00 น.
ประชุมติดตามตัวชี้วัด
รายละเอียดการประชุม
ประชุมติดตามตัวชี้วัด โรงพยาบาลร่วมกับ สสอ.พัฒนานิคม และ รพ.สต. ทุกแห่ง
จำนวน 45 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
มณีรัตน์ คำสอน

29 มี.ค. 62 15:14:15 น.
ห้องประชุมทับทิม ศุกร์ 5 เมษายน 2562
11:00 น. - 14:00 น.
ประชุม กบ.
รายละเอียดการประชุม
ประชุม กบ.
จำนวน 8 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง
ประทุม คงกะพันธ์

3 เม.ย. 62 16:23:26 น.
ห้องประชุมรัตนชาติ พฤหัสบดี 4 เมษายน 2562
08:30 น. - 16:00 น.
โครงการป้องกันการฆ่าตัวตายจากการใช้สุรา
รายละเอียดการประชุม
ป้องกันการฆ่าตัวตาย
จำนวน 80 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
นันท์ภัส สกุลเดช

19 มี.ค. 62 10:54:25 น.
ห้องประชุมทับทิม พุธ 3 เมษายน 2562
13:30 น. - 15:00 น.
นศพ.นำเสนอผลงานวิจัย
รายละเอียดการประชุม
งานวิจัย
จำนวน 7 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้
  จำนวน 1 รอบเบรค

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
วรัทยา ปิ่นทอง

2 เม.ย. 62 19:27:56 น.
ห้องประชุมรัตนชาติ พุธ 3 เมษายน 2562
08:00 น. - 16:00 น.
อบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ
รายละเอียดการประชุม
อบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ ปี2562
จำนวน 50 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้
- จัดสถานที่ประชุม แบบ D
- จัดน้ำดื่ม (น้ำเปล่า)
  จำนวน 1 รอบเบรค
- จัดเครื่องดื่มพร้อมอาหารว่าง
  จำนวน 1 รอบเบรค

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
- Laser Pointer
วิลากูล มะกรูดทอง

25 มี.ค. 62 17:56:19 น.
ห้องประชุมรัตนชาติ อังคาร 2 เมษายน 2562
08:00 น. - 16:00 น.
อบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ
รายละเอียดการประชุม
อบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ ปี2562
จำนวน 50 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้
- จัดสถานที่ประชุม แบบ D
- จัดน้ำดื่ม (น้ำเปล่า)
  จำนวน 2 รอบเบรค
- จัดเครื่องดื่มพร้อมอาหารว่าง
  จำนวน 2 รอบเบรค

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
- Laser Pointer
วิลากูล มะกรูดทอง

25 มี.ค. 62 17:40:55 น.
ห้องประชุมทับทิม จันทร์ 1 เมษายน 2562
13:00 น. - 15:00 น.
อ.แพทย์พม.มาติดตามเยี่ยม นศพ.
รายละเอียดการประชุม
ประสานงาน
จำนวน 17 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้
- จัดเครื่องดื่มพร้อมอาหารว่าง
  จำนวน 1 รอบเบรค
วรัทยา ปิ่นทอง

29 มี.ค. 62 07:35:34 น.
ห้องประชุมรัตนชาติ จันทร์ 1 เมษายน 2562
13:00 น. - 16:00 น.
ประชุมประจำเดือน
รายละเอียดการประชุม
ประชุมประจำเดือน เจ้าหน้าที่ รพ.สต.
จำนวน 70 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
มณีรัตน์ คำสอน

29 มี.ค. 62 15:18:28 น.