รายการจองห้องประชุมประจำเดือน มกราคม 2513
สถานะ ห้องประชุม วันที่/เวลา หัวข้อประชุม รายละเอียด ผู้จอง การจัดการ
ห้องประชุมมรกต อังคาร 18 ธันวาคม 2561
13:30 น. - 16:30 น.
ประชุม คปสอ.+ กบ.
รายละเอียดการประชุม
ประชุม คปสอ.+ กบ.
จำนวน 30 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้
ประทุม คงกะพันธ์

7 ธ.ค. 61 11:26:12 น.
ห้องประชุมรัตนชาติ อังคาร 18 ธันวาคม 2561
08:30 น. - 12:00 น.
เรียนเชิญคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชุมเรื่องอาหารปลอดภัย
รายละเอียดการประชุม
เรียนเชิญคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.)
ประชุมวาระ อาหารปลอดภัย,อุบัติเหตุ,การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
จำนวน 50 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
ธมลวรรณ ศิริเขตต์

11 ธ.ค. 61 09:52:28 น.
ห้องประชุมทับทิม จันทร์ 17 ธันวาคม 2561
13:30 น. - 16:00 น.
IM
รายละเอียดการประชุม
-
จำนวน 15 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
พงษ์ศักดิ์

7 ธ.ค. 61 11:42:53 น.
ห้องประชุมรัตนชาติ พฤหัสบดี 13 ธันวาคม 2561
08:30 น. - 16:00 น.
รับนิเทศงาน NCD
รายละเอียดการประชุม
รับนิเทศงานจากสสจ.
-วางแนวทางการทำงาน และการบันทึกข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการพัฒนางานNCD ปี 2562
จำนวน 30 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้
- จัดสถานที่ประชุม แบบ D
- จัดน้ำดื่ม (น้ำเปล่า)
  จำนวน 2 รอบเบรค

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- Laser Pointer
สุรัตนา กระเวนเวช

28 พ.ย. 61 16:55:32 น.
ห้องประชุมทับทิม พุธ 12 ธันวาคม 2561
13:30 น. - 16:00 น.
NCD
รายละเอียดการประชุม
1.การส่งผู้ป่วยจาก PCC กลับเข้า รพ.
2.การหยุดส่งผู้ป่วย WELL CONTROL
3.หน่วยบริการคลินิกเบาหวานทั้งในและนอก รพ.
จำนวน 14 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้
- จัดน้ำดื่ม (น้ำเปล่า)
  จำนวน 1 รอบเบรค
สุรัตนา กระเวนเวช

28 พ.ย. 61 11:53:31 น.
ห้องประชุมรัตนชาติ อังคาร 11 ธันวาคม 2561
14:00 น. - 16:30 น.
ประชุมรวมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพัฒนานิคม
รายละเอียดการประชุม
ประชุมรวมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพัฒนานิคม
จำนวน 50 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้
ประทุม คงกะพันธ์

4 ธ.ค. 61 11:41:50 น.
ห้องประชุมทับทิม อังคาร 11 ธันวาคม 2561
08:30 น. - 12:00 น.
ประชุมอนุรักษ์พลังงาน
รายละเอียดการประชุม
ประชุมอนุรักษ์พลังงาน
จำนวน 14 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
ประทุม คงกะพันธ์

4 ธ.ค. 61 11:40:48 น.
ห้องประชุมทับทิม พฤหัสบดี 6 ธันวาคม 2561
13:00 น. - 15:30 น.
ตัวชี้วัดของโรงพยาบาล
รายละเอียดการประชุม
ตัวชี้วัด
จำนวน 15 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้
  จำนวน 1 รอบเบรค

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
วรัทยา ปิ่นทอง

23 พ.ย. 61 10:49:56 น.
ห้องประชุมมรกต พฤหัสบดี 6 ธันวาคม 2561
13:00 น. - 16:00 น.
ประชุมประจำเดือน สสอ.
รายละเอียดการประชุม
ประชุมประจำเดือน สสอ.
จำนวน 15 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง
ปดิวรัษดา งามเลิศ

4 ธ.ค. 61 10:59:21 น.
ห้องประชุมรัตนชาติ พฤหัสบดี 6 ธันวาคม 2561
12:00 น. - 13:30 น.
ประชุมวิชาการDHF
รายละเอียดการประชุม
ประชุมวิชาการDHF
จำนวน 30 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้
- จัดน้ำดื่ม (น้ำเปล่า)
  จำนวน 1 รอบเบรค
  จำนวน 1 รอบเบรค

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
สายฝน วุฒิวงษ์

6 ธ.ค. 61 08:53:49 น.
ห้องประชุมทับทิม อังคาร 4 ธันวาคม 2561
13:00 น. - 16:00 น.
IM
รายละเอียดการประชุม
-
จำนวน 15 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
พงษ์ศักดิ์

28 พ.ย. 61 08:52:05 น.
ห้องประชุมมรกต อังคาร 4 ธันวาคม 2561
13:00 น. - 16:00 น.
รับ นศพ. รามา&ศิริราช
รายละเอียดการประชุม
-
จำนวน 20 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้
- จัดเครื่องดื่มพร้อมอาหารว่าง
  จำนวน 1 รอบเบรค
สุจิตรา

4 ธ.ค. 61 08:15:40 น.
ห้องประชุมทับทิม จันทร์ 3 ธันวาคม 2561
13:30 น. - 15:00 น.
ic
รายละเอียดการประชุม
เรื่องแจ้งให้ทราบ
จำนวน 15 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้
- จัดน้ำดื่ม (น้ำเปล่า)
  จำนวน 1 รอบเบรค

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
วรัทยา ปิ่นทอง

22 พ.ย. 61 12:01:19 น.
ห้องประชุมทับทิม จันทร์ 3 ธันวาคม 2561
13:00 น. - 16:30 น.
ประชุม กบ.
รายละเอียดการประชุม
ประชุม กบ.
จำนวน 10 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้
อัมพร วงษ์นิ่ม

30 พ.ย. 61 15:09:44 น.