รายการจองห้องประชุมประจำเดือน มกราคม 2513
สถานะ ห้องประชุม วันที่/เวลา หัวข้อประชุม รายละเอียด ผู้จอง การจัดการ
ห้องประชุมรัตนชาติ จันทร์ 26 เมษายน 2564
08:30 น. - 16:30 น.
อบรม อสม.หมอประจำบ้าน
รายละเอียดการประชุม
อบรม อสม.หมอประจำบ้าน รอบ 2
ยกเลิก โดย อมรรัตน์ เมธีธรรมรส เมื่อ 24 มี.ค. 64 15:40:02 น.
จำนวน 90 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
อมรรัตน์ เมธีธรรมรส

24 มี.ค. 64 15:34:05 น.
ห้องประชุมรัตนชาติ 26-28 เมษายน 2564
08:30 น. - 16:30 น.
อบรม อสม.หมอประจำบ้าน
รายละเอียดการประชุม
อบรม อสม.หมอประจำบ้าน รอบ 2
จำนวน 90 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
อมรรัตน์ เมธีธรรมรส

24 มี.ค. 64 15:37:51 น.
ห้องประชุมมรกต ศุกร์ 23 เมษายน 2564
12:00 น. - 14:00 น.
ผู้แทนยาพบแพทย์
รายละเอียดการประชุม
ผู้แทนยาพบแพทย์
จำนวน 15 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้
- จัดน้ำดื่ม (น้ำเปล่า)
  จำนวน 1 รอบเบรค

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
ชนากานต์ มาลัยสุข

31 มี.ค. 64 11:51:42 น.
ห้องประชุมรัตนชาติ ศุกร์ 23 เมษายน 2564
08:30 น. - 16:00 น.
โครงการชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคเรื้อรัง
รายละเอียดการประชุม
ชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคเรื้อรัง
จำนวน 50 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
นันท์ภัส สกุลเดช

15 เม.ย. 64 21:17:08 น.
ห้องประชุมมรกต พฤหัสบดี 22 เมษายน 2564
08:30 น. - 12:30 น.
ประชุมเตรียมอบรม อสม.หมอประจำบ้าน
รายละเอียดการประชุม
-
จำนวน 25 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
อมรรัตน์ เมธีธรรมรส

9 เม.ย. 64 09:54:01 น.
ห้องประชุมมรกต พุธ 21 เมษายน 2564
08:30 น. - 16:30 น.
การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2564
รายละเอียดการประชุม
ชี้แจงนโยบายแนวทางการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับตำบลและอำเภอ
จำนวน 20 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
นวรัตน์ มโนวรรณา

1 เม.ย. 64 13:31:29 น.
ห้องประชุมรัตนชาติ จันทร์ 19 เมษายน 2564
14:00 น. - 16:00 น.
ประชุมหน.หน่วยงานกลุ่มงานพยาบาล
รายละเอียดการประชุม
1.เรื่องแจ้งให้ทราบ
จำนวน 9 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้
  จำนวน 1 รอบเบรค

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
วรัทยา ปิ่นทอง

18 เม.ย. 64 21:07:29 น.
ห้องประชุมทับทิม ศุกร์ 16 เมษายน 2564
15:00 น. - 16:30 น.
QA สสจ ลพบุรี
รายละเอียดการประชุม
Zoom Q and A จาก สสจ.ลพบุรี
จำนวน 10 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้
  จำนวน 1 รอบเบรค

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
ศูนย์คอมพิวเตอร์

16 เม.ย. 64 12:54:56 น.
ห้องประชุมรัตนชาติ ศุกร์ 16 เมษายน 2564
08:30 น. - 13:00 น.
ประชุมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยเบาหวานตำบลพัฒนานิคม
รายละเอียดการประชุม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวาน
จำนวน 70 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
นันท์ภัส สกุลเดช

8 เม.ย. 64 15:42:38 น.
ห้องประชุมทับทิม ศุกร์ 9 เมษายน 2564
13:30 น. - 16:30 น.
PCT
รายละเอียดการประชุม
PCT
จำนวน 8 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
ศิริพร รามัญวงษ์

7 เม.ย. 64 21:11:11 น.
ห้องประชุมรัตนชาติ ศุกร์ 9 เมษายน 2564
13:00 น. - 16:30 น.
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรภาคีเครือข่ายด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
รายละเอียดการประชุม
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรภาคีเครือข่ายด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
เนื่องจากผู้เข้าร่วมประชุมติดภาระกิจงานของท้องถิ่น โดย ศิริจิตร แจ้งพลาย เมื่อ 5 เม.ย. 64 09:36:43 น
จำนวน 40 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- Laser Pointer
ศิริจิตร แจ้งพลาย

2 เม.ย. 64 20:36:43 น.
ห้องประชุมมรกต ศุกร์ 9 เมษายน 2564
08:30 น. - 12:30 น.
งานสุขภาพภาคประชาชน
รายละเอียดการประชุม
ประชุมผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน ร่วมกับ ประธาน อสม.ตำบล ทุกแห่ง
เลื่อนประชุม ผู้จัดติดภาระกิจ โดย อมรรัตน์ เมธีธรรมรส เมื่อ 5 เม.ย. 64 13:50:37 น.
จำนวน 25 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
อมรรัตน์ เมธีธรรมรส

24 มี.ค. 64 15:29:32 น.
ห้องประชุมรัตนชาติ ศุกร์ 9 เมษายน 2564
08:30 น. - 13:00 น.
โครงการส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน
รายละเอียดการประชุม
ส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน
ทำการฉีดยาcovid โดย นันท์ภัส สกุลเดช เมื่อ 8 เม.ย. 64 15:42:30 น.
จำนวน 70 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
นันท์ภัส สกุลเดช

5 เม.ย. 64 09:50:15 น.
ห้องประชุมทับทิม พฤหัสบดี 8 เมษายน 2564
12:00 น. - 16:30 น.
ประชุม กบ.
รายละเอียดการประชุม
ประชุม กบ.
จำนวน 8 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
ประทุม คงกะพันธ์

5 เม.ย. 64 09:25:09 น.
ห้องประชุมมรกต พฤหัสบดี 8 เมษายน 2564
08:30 น. - 12:30 น.
ประชุมงานสุขภาพภาคประชาชน
รายละเอียดการประชุม
ผู้รับผิดชอบงาน สช.และประธานอสม.ระดับตำบลของ รพ.สต.ทุกแห่ง
เลื่อนประชุมเนื่องจากติดภาระกิจ โดย อมรรัตน์ เมธีธรรมรส เมื่อ 24 มี.ค. 64 15:29:18 น.
จำนวน 25 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
อมรรัตน์ เมธีธรรมรส

22 มี.ค. 64 15:40:59 น.
ห้องประชุมทับทิม พุธ 7 เมษายน 2564
13:30 น. - 15:30 น.
นศพ.พระมงกฏเกล้าฯประเมินหน่วยงาน
รายละเอียดการประชุม
ประเมินผล
ผอ.สอนนศพ.
ยกเลิก โดย วรัทยา ปิ่นทอง เมื่อ 4 เม.ย. 64 22:38:46 น.
จำนวน 10 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
วรัทยา ปิ่นทอง

2 เม.ย. 64 19:48:18 น.
ห้องประชุมทับทิม พุธ 7 เมษายน 2564
13:30 น. - 15:30 น.
นศพ.พระมงกุฏฯประเมินผลการปฏิบัติงาน
รายละเอียดการประชุม
วาระ1,2
จำนวน 10 คน
ทางธุรการดำเนินงานให้
- จัดเครื่องดื่มพร้อมอาหารว่าง
  จำนวน 1 รอบเบรค

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
วรัทยา ปิ่นทอง

4 เม.ย. 64 22:33:15 น.
ห้องประชุมรัตนชาติ จันทร์ 5 เมษายน 2564
13:30 น. - 16:30 น.
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการลดน้ำหนัก
รายละเอียดการประชุม
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการลดน้ำหนัก ในเจ้าหน้าที่ สสอ., รพ.สต., และ รพ. พัฒนานิคม (พัฒนาเล่นใหญ่ให้ 3 ดี - สุขภาพดี หุ่นดี อารมณ์ดี)
จำนวน 40 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
วรรณภา เหมหอมวงษ์

31 มี.ค. 64 09:23:22 น.
ห้องประชุมทับทิม จันทร์ 5 เมษายน 2564
13:30 น. - 16:00 น.
นศพ.พระมงกุฏฯ เรื่องงานประกัน
รายละเอียดการประชุม
-
จำนวน 3 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
วิริยา คุ้มภัย

5 เม.ย. 64 09:39:49 น.
ห้องประชุมทับทิม ศุกร์ 2 เมษายน 2564
10:00 น. - 12:00 น.
ประชุมทีมดำเนินงานร้านอาหารเพื่อสุขภาพ
รายละเอียดการประชุม
วางแผนการดำเนินงานโครงการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ
จำนวน 6 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
วรรณภา เหมหอมวงษ์

1 เม.ย. 64 10:18:03 น.
ห้องประชุมมรกต พฤหัสบดี 1 เมษายน 2564
15:00 น. - 16:30 น.
ประชุมเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนโควิด19
รายละเอียดการประชุม
ประชุมเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนโควิด19
จำนวน 10 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
มณีรัตน์ คำสอน

1 เม.ย. 64 11:49:41 น.
ห้องประชุมทับทิม พฤหัสบดี 1 เมษายน 2564
14:00 น. - 16:30 น.
ประชุมทีมดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
รายละเอียดการประชุม
ประชุมทีมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
จำนวน 7 คน
ผู้จองรับผิดชอบดำเนินการเอง

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
วรรณภา เหมหอมวงษ์

31 มี.ค. 64 15:07:07 น.