Activity

บริการของเรา

Home-One Page
ผู้อำนวยการ
นายแพทย์นุสิทธิ์  ชัยประเสริฐผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัฒนานิคม
Read More
โรงพยาบาลพัฒนานิคม
ยินดีต้อนรับ
Read More

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
22/09/2017
(8 มีนาคม 2562)จัดซื้อ ติดตั้ง ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  Solar Rooftop คลิกที่นี่ (4 มิถุนายน 61) ประกวดราคาก่อสร้างซ่อมแซมรั้ว คลิก-> คลิกที่นี่ ประกาศ จัดซื้อจัดจ้า
หน้าแรก
20/09/2017
หน้าแรก
บทความ
20/09/2017
บทความ