Activity

บริการของเรา

Home-One Page
ผู้อำนวยการ
นายแพทย์นุสิทธิ์  ชัยประเสริฐผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัฒนานิคม
Read More
โรงพยาบาลพัฒนานิคม
ยินดีต้อนรับ
Read More

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
22/09/2017
(17 พ.ค.62) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมระบบประปา คลิกที่นี่ (17 พ.ค. 62) ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเครื่องเอกเรย์เคลื่อนที่  คลิกที่นี่ (8 มีนาคม 2562)จัดซื้อ ติดตั้ง ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลั
หน้าแรก
20/09/2017
หน้าแรก
บทความ
20/09/2017
บทความ