Activity

บริการของเรา

Home-One Page
ผู้อำนวยการ
นายแพทย์นุสิทธิ์  ชัยประเสริฐผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัฒนานิคม
Read More
โรงพยาบาลพัฒนานิคม
ยินดีต้อนรับ
Read More

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
28/06/2019
(28 มิ.ย. 62) จัดซื้อเครื่องเอกเรย์ เคลื่อนที่ คลิกที่นี่ (17 พ.ค.62) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมระบบประปา คลิกที่นี่ (17 พ.ค. 62) ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเครื่องเอกเรย์เคลื่อนที่  คลิกที่น
หน้าแรก
20/09/2017
หน้าแรก
บทความ
20/09/2017
บทความ