รายงานสถานการณ์ COVID-19 อำเภอพัฒนานิคม

โดย admin1 เมื่อ 3 มี.ค. 2564 เวลา 14.40 นาที

        จังหวัดลพบุรี วันที่ 18 ม.ค. 64 (มีการปรับข้อมูลผู้เฝ้าระวังเนื่องจากมีผู้เดินทางกลับไม่ได้อยู่ในพื้นที่) การเฝ้าระวัง ผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงเขตติดโรค กลุ่มเสี่ยงจำแนกตามประเภท ทั้งหมด 318 ราย พื้นที่สีแดงเข้ม จำนวน 36 ราย พื้นที่สีแดง จำนวน 223 ราย พื้นที่สีส้ม จำนวน 59 ราย