ผู้อำนวยการ
boss images
นายนาวิน การะยะ
นายแพทย์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
  Social Media
  ITA
ita-logo

  ลิงค์ต่างๆ

กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุข ลพบุรีลพบุรี Data Centerสถิติการส่ง 43 แฟ้มสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติHDCลพบุรี HealthCareVPM DATACENTERICD10สหกรณ์ออมทรพย์ สสจ.ลพบุรีสลิปเงินเดือน สสจ.ลพบุรีจังหวัดลพบุรีกรมบัญชีกลาง

 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

อ่านทั้งหมด

แผนจัดซื้อวัสดุ ปีงบประมาณ 2567

   เมื่อ .25 ต.ค. 2566
ดาวน์โหลด

แผนการจัดซื้อจ้าง ปีงบประมาณ 2565

   เมื่อ .1 มี.ค. 2565
ดาวน์โหลด

ประกาศ_เปลี่ยนแปลงแผนโคมไฟผ่าตัดฯ

   เมื่อ .9 ก.ค. 2567
ดาวน์โหลด

ประกาศเผยแพร่แผน_กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล_จำนวน_1_เครื่อง

   เมื่อ .2 ก.ค. 2567
ดาวน์โหลด

ประกาศเผยแพร่แผน_โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า_130,000_ลักซ์_จำนวน_1_ชุด

   เมื่อ .10 มิ.ย. 2567
ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ฯ

   เมื่อ .30 พ.ค. 2567
ดาวน์โหลด

ประกาศเผยแพร่แผน_กล้องส่องลำไส้ใหญ่ฯ

   เมื่อ .23 เม.ย. 2567
ดาวน์โหลด

งบลงทุน_(งบค่าเสื่อม)_ปีงบประมาณ_2567

   เมื่อ .11 ม.ค. 2567
ดาวน์โหลด

แผนจัดซื้อจัดจ้าง_ประจำปีงบประมาณ_2567

   เมื่อ .11 ม.ค. 2567
ดาวน์โหลด

ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาบริการตรวจผู้ป่วยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ฯ

   เมื่อ .4 ธ.ค. 2566
ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_การประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดฯ

   เมื่อ .1 พ.ย. 2566
ดาวน์โหลด

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนฯ_เครื่องควบคุมการให้สารน้ำฯ

   เมื่อ .2 ต.ค. 2566
ดาวน์โหลด

ประกาศเผยแพร่ฯ_การจ้างเหมาบริการตรวจผู้ป

   เมื่อ .22 ส.ค. 2566
ดาวน์โหลด

ประกาศเผยแพร่ฯ_เครื่องควบคุมการให้สารน้ำ

   เมื่อ .22 ส.ค. 2566
ดาวน์โหลด

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนฯ_จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์

   เมื่อ .18 ก.ค. 2566
ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_รถโดยสารฯ

   เมื่อ .15 มิ.ย. 2566
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลาง_รถโดยสารขนาด_12_ที่นั่งฯ

   เมื่อ .2 มิ.ย. 2566
ดาวน์โหลด

ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด_12_ที่น

   เมื่อ .2 มิ.ย. 2566
ดาวน์โหลด

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง_รถโดยสารขนาด_12_ที่นั่ง_(ดีเซล)_(รอบที่_2)

   เมื่อ .17 พ.ค. 2566
ดาวน์โหลด

เรื่อง_เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง_ปีงบประมาณ_2566_จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์_(CT_Scan)

   เมื่อ .28 เม.ย. 2566
ดาวน์โหลด

ประกาศแผนจัดซื้อรถโดยสารขนาด_12_ที่นั่ง_(ดีเซล)

   เมื่อ .20 มี.ค. 2566
ดาวน์โหลด

แผนจัดซื้อจัดจ้างปี_2566

   เมื่อ .10 มี.ค. 2566
ดาวน์โหลด

ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าฯ

   เมื่อ .15 ธ.ค. 2565
ดาวน์โหลด

แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

   เมื่อ .7 ธ.ค. 2565
ดาวน์โหลด

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื่อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฯ

   เมื่อ .7 ธ.ค. 2565
ดาวน์โหลด

ประกาศแผนจัดจ้างเหมาตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเรย์ฯ

   เมื่อ .7 ธ.ค. 2565
ดาวน์โหลด

ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร

   เมื่อ .28 ต.ค. 2565
ดาวน์โหลด

ประกาศแผนจัดซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารฯ

   เมื่อ .31 ส.ค. 2565
ดาวน์โหลด

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผน_(เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย_แบบที่_2)

   เมื่อ .11 ก.ค. 2565
ดาวน์โหลด

ประกาศประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้ายฯ

   เมื่อ .9 มิ.ย. 2565
ดาวน์โหลด

เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อ_ตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้าย_รอบ_2

   เมื่อ .9 มิ.ย. 2565
ดาวน์โหลด

ประกาศแผนจัดซื้อ_เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

   เมื่อ .30 พ.ค. 2565
ดาวน์โหลด

เปลียนแปลงแผนการจัดซื้อ_ตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้าย

   เมื่อ .6 พ.ค. 2565
ดาวน์โหลด

ประกาศแผนจัดซื้อ_(ตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้าย)

   เมื่อ .5 เม.ย. 2565
ดาวน์โหลด

แบบ_สขร1_ประจำดือนตุลาคม_2564

   เมื่อ .1 เม.ย. 2565
ดาวน์โหลด

แบบ_สขร1_ปจะจำเดือนพฤศจิกายน_2564

   เมื่อ .1 เม.ย. 2565
ดาวน์โหลด

แบบ_สขร1_ประจำเดือนธันวาคม_2564

   เมื่อ .1 เม.ย. 2565
ดาวน์โหลด

แบบ_สขร1_ประจำเดือนมกราคม_2565

   เมื่อ .1 เม.ย. 2565
ดาวน์โหลด

แบบ_สขร1_ประจำเดือนกุมภาพันธ์_2565

   เมื่อ .1 เม.ย. 2565
ดาวน์โหลด

    ข้อมูลสุขภาพ ข่าว / ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีน โควิด-19

📌 เปิด walk in ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 นี้ (วัคซีนมีจำกัด)📌 - ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เวลา 08.00 - 11.30 น. และ - ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า เวลา 08.00 - 11.30 น. สำหรับประชาชนทั่วไปทุกภูมิลำเนา เพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะได้รับการฉีดวัคซีน ทาง ร.พ.จึงกำหนดโควต้า สำหรับการจองวัคซีน โดยสามารถจองสิทธิออนไลน์ได้ที่ สแกน คิวอาร์โค้ด หรือลิ้งด้านล่าง 👉 จองสิทธิ ประโยชน์ของการจอง 1. ร.พ.สามารถจัดเตรียมจำนวนวัคซีนสำหรับท่าน และเพียงพอ ต่อผู้ที่จะมารับบริการ 2. เมื่อท่านที่จองวัคซีน ถีงแม้จะมีคนมาฉีดจำนวนมาก ทาง ร.พ.จะเก็บวัคซีนไว้ให้ ท่านซึ่งจะการันตีได้ว่าท่านจะได้ฉีดวัคซีนแน่นอน ❗️กรณี:จองสิทธิ์ฉีดหากท่านไม่ได้มาตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ทาง รพ.ขอยกเลิกสิทธิ์การจองเพื่อฉีดให้กับผู้ที่ walk in 👉ขั้นตอนการจองสิทธิ์ฉีดวัคซีน ขั้นตอนจองสิทธิ

อัพเดตเมื่อ 1 มีนาคม 2565 12.59 น.

    ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว / ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีน โควิด-19

📌 เปิด walk in ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 นี้ (วัคซีนมีจำกัด)📌 - ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เวลา 08.00 - 11.30 น. และ - ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า เวลา 08.00 - 11.30 น. สำหรับประชาชนทั่วไปทุกภูมิลำเนา เพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะได้รับการฉีดวัคซีน ทาง ร.พ.จึงกำหนดโควต้า สำหรับการจองวัคซีน โดยสามารถจองสิทธิออนไลน์ได้ที่ สแกน คิวอาร์โค้ด หรือลิ้งด้านล่าง 👉 จองสิทธิ ประโยชน์ของการจอง 1. ร.พ.สามารถจัดเตรียมจำนวนวัคซีนสำหรับท่าน และเพียงพอ ต่อผู้ที่จะมารับบริการ 2. เมื่อท่านที่จองวัคซีน ถีงแม้จะมีคนมาฉีดจำนวนมาก ทาง ร.พ.จะเก็บวัคซีนไว้ให้ ท่านซึ่งจะการันตีได้ว่าท่านจะได้ฉีดวัคซีนแน่นอน ❗️กรณี:จองสิทธิ์ฉีดหากท่านไม่ได้มาตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ทาง รพ.ขอยกเลิกสิทธิ์การจองเพื่อฉีดให้กับผู้ที่ walk in 👉ขั้นตอนการจองสิทธิ์ฉีดวัคซีน ขั้นตอนจองสิทธิ

อัพเดตเมื่อ 1 มีนาคม 2565 12.59 น.

One Page พัฒนานิคม

ข่าวสารสาธารณสุข

...
ฉีดวัคซีนโควิด-19

📌 เปิด walk in ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 นี้ (วัคซีนมีจำกัด) 📌
- ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เวลา 08.00 - 11.30 น. และ
- ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า เวลา 08.00 - 11.30 น.
สำหรับประชาชนทั่วไปทุกภูมิลำเนา
เพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะได้รับการฉีดวัคซีน ทาง ร.พ.จึงกำหนดโควต้า สำหรับการจองวัคซีน โดยสามารถจองสิทธิออนไลน์ได้ที่ สแกน คิวอาร์โค้ด หรือลิ้งด้านล่าง 👉 จองสิทธิ
ประโยชน์ของการจอง
1. ร.พ.สามารถจัดเตรียมจำนวนวัคซีนสำหรับท่าน และเพียงพอ ต่อผู้ที่จะมารับบริการ
2. เมื่อท่านที่จองวัคซีน ถีงแม้จะมีคนมาฉีดจำนวนมาก ทาง ร.พ.จะเก็บวัคซีนไว้ให้ ท่านซึ่งจะการันตีได้ว่าท่านจะได้ฉีดวัคซีนแน่นอน
❗️กรณี:จองสิทธิ์ฉีดหากท่านไม่ได้มาตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ทาง รพ.ขอยกเลิกสิทธิ์การจองเพื่อฉีดให้กับผู้ที่ walk in
👉 ขั้นตอนการจองสิทธิ์ฉีดวัคซีน ขั้นตอนจองสิทธิ

อ่านต่อ >>